+ All Categories
Home > Education > Eines taller de tecnologia

Eines taller de tecnologia

Date post: 14-Jan-2017
Category:
Upload: ricard
View: 38 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 53 /53
EINES DEL TALLER DE TECNOLOGIA DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 1 Següent
Transcript
Page 1: Eines taller de tecnologia

EINES DEL TALLER DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

1

Següent

Page 2: Eines taller de tecnologia

CAL TENIR EN COMPTE QUE....

• Les eines del taller de Tecnologia no són cap joguina.

• Cal utilitzar-les correctament doncs podem pendre mal.

• La seva conservació i manteniment és cosa de tots.

• Un cop utilitzades han de tornar al seu lloc.

2

Següent

Page 3: Eines taller de tecnologia

FAMÍLIES D´EINES • Eines de Percusió. • Eines de Tall 1. • Eines de Tall 2. • Eines de Perforació. • Eines de Subjectar o Retenir. • Eines d´Abrasió o Fricció. • Eines d´Adherir i Soldar. • Eines de Cargolar i Descargolar. • Eines de Traçar, Marcar i Mesurar. • Eines de Protecció i Neteja.

3

SORTIR

Page 4: Eines taller de tecnologia

EINES DE PERCUSIÓ

• Martell de Pena.

• Maceta de Niló.

• Maça de Goma.

4

Tornar a família d´eines

Page 5: Eines taller de tecnologia

Martell de Pena

• S´utilitza per colpejar claus i endinsar-los en

la fusta.

5

Page 6: Eines taller de tecnologia

Maceta de Niló

• S´utilitza per colpejar elements tous.

6

Page 7: Eines taller de tecnologia

Maça de goma

• S´utilitza per colpejar elements tous o objectes que es puguin trencar

fàcilment.

7

Page 8: Eines taller de tecnologia

EINES DE TALL 1

• Tissores.

• Cúter.

• Alicates de Xapa.

• Alicates Pel·lacables.

• Alicates de Tall.

• Alicates Universals.

• Altres Alicates.

• Formó.

8

Tornar a família d´eines

Page 9: Eines taller de tecnologia

Tissores

• S´utilitzen per tallar paper, fil o làmines de plàstic de poc gruix.

9

Page 10: Eines taller de tecnologia

Cúter

• S´utilitza per fer talls al plàstic i al contraxapat.

10

Page 11: Eines taller de tecnologia

Alicates de Xapa

• S´utilitzen per tallar làmines de xapa de poc gruix i filferros.

11

Page 12: Eines taller de tecnologia

Alicates Pel·lacables

• S´utilitzen per retirar la protecció de plàstic i deixar nus els fils de

coure.

12

Page 13: Eines taller de tecnologia

Alicates de Tall

• S´utilitzen per tallar fils elèctrics i filferros

de poc gruix.

13

Page 14: Eines taller de tecnologia

Alicates Universals

• S´utilitzen per subjectar, per cargolar i descargolar i per tallar fils

14

Page 15: Eines taller de tecnologia

Altres Alicates

• Hi ha gran varietat d´alicates segons la seva utilitat.

15

De punta rodona De punta plana

Page 16: Eines taller de tecnologia

Formó

• S´utilitza per rebaixar fusta i esculpir-la.

16

Page 17: Eines taller de tecnologia

EINES DE TALL 2

• Serra d´Arquet.

• Serra de Marqueteria.

• Serra de Marqueteria Elèctrica.

• Serra de Vogir.

• Serra Ingletadora.

• Serrabiaixos.

• Xerrac.

17

Tornar a família d´eines

Page 18: Eines taller de tecnologia

Serra d´Arquet

• S´utilitza per tallar fusta, plàstics i

metalls

18

Page 19: Eines taller de tecnologia

Serra de Marqueteria

• S´utilitza únicament per tallar contraplacat i xapa de fusta de poc

gruix.

19

Page 20: Eines taller de tecnologia

Serra de Marqueteria Elèctrica

• S´utilitza per tallar contraplacat, xapa i aglomerat de poc

gruix.

20

Page 21: Eines taller de tecnologia

Serra de Vogir

• S´utilitza per tallar fusta i planxes de

plàstic.

21

Page 22: Eines taller de tecnologia

Serra Ingletadora

• S´utilitza per tallar llistons de fusta a diferents angles.

22

Page 23: Eines taller de tecnologia

Serrabiaixos

• S´utilitza per tallar llistons i peces de fusta a 45 i 90º.

23

Page 24: Eines taller de tecnologia

Xerrac

• S´utilitza per tallar contraplacat, xapa o

DM i llistons de fusta.

24

Page 25: Eines taller de tecnologia

EINES DE PERFORACIÓ

• Barrina.

• Trepant de Sobretaula.

• Trepant Portàtil.

• Punxó.

25

Tornar a família d´eines

Page 26: Eines taller de tecnologia

Barrina

• S´utilitza per fer forats a la fusta o al plàstic.

26

Page 27: Eines taller de tecnologia

Trepant de Sobretaula

• S´utilitza per fer forats a la fusta i al metall

mitjançant les Broques.

27

Page 28: Eines taller de tecnologia

Trepant Portàtil

• S´utilitza per fer forats a la fusta i al metall

mitjançant les Broques.

28

Page 29: Eines taller de tecnologia

Punxó

• S´utilitza per fer forats a la fusta, el plàstic i els metalls. També

s´utilitza per marcar i traçar en materials

tous.

29

Page 30: Eines taller de tecnologia

EINES DE SUBJECTAR O RETENIR

• Cargol de Banc.

• Serjant.

30

Tornar a família d´eines

Page 31: Eines taller de tecnologia

Cargol de Banc

• S´utilitza per subjectar i retenir tot

tipus de peces i elements per tal de poder-los treballar.

31

Page 32: Eines taller de tecnologia

Serjant

• S´utilitza per subjectar peces que s´estan encolant o

que cal treballar-les amb algun tipus de

fixació.

32

Page 33: Eines taller de tecnologia

EINES D´ABRASIÓ O FRICCIÓ

• Llima.

• Raspa.

33

Tornar a família d´eines

Page 34: Eines taller de tecnologia

Llima

• S´utilitza per rebaixar i pulir els metalls. El seu picat és fi. Hi ha de diferents formes.

34

Page 35: Eines taller de tecnologia

Raspa

• S´utilitza per pulir i rebaixar la fusta. El

seu picat és bast. Hi ha de diferents

formes.

35

Page 36: Eines taller de tecnologia

EINES D´ADHERIR I SOLDAR

• Soldador.

• Termoencoladora.

36

Tornar a família d´eines

Page 37: Eines taller de tecnologia

Soldador

• S´utilitza per unir metalls mitjançant un

altre metall d´aportació que és

l´estany.

37

Page 38: Eines taller de tecnologia

Termoencoladora

• S´utilitza per unir peces de plàstic, fusta

i fins i tot metall.

38

Page 39: Eines taller de tecnologia

EINES DE CARGOLAR I DESCARGOLAR

• Tornavíssos.

• Tipus de Tornavissos.

• Claus Angleses.

• Claus Fixes.

• Claus Allen.

39

Tornar a família d´eines

Page 40: Eines taller de tecnologia

Tornavissos

• S´utilitzen per cargolar i descargolar cargols. Hi ha de molts tipus diferents segons la seva punta.

40

Page 41: Eines taller de tecnologia

Tipus de Tornavissos

41

D´estrella De tub

Petits d´electrònica

Page 42: Eines taller de tecnologia

Claus Angleses

• S´utilitzen per cargolar i descargolar femelles de qualsevol

mètric

42

Page 43: Eines taller de tecnologia

Claus Fixes

• S´utilitzen per cargolar i descargolar femelles d´un mètric

fix.

43

Page 44: Eines taller de tecnologia

Claus Allen

• S´utilitzen per cargolar i descargolar cargols amb la cabota

allen.

44

Page 45: Eines taller de tecnologia

EINES DE TRAÇAR, MARCAR I MESURAR

• Cintes Mètriques.

• Nivell.

• Escaire d´Acer.

• Regle d´Acer.

45

Tornar a família d´eines

Page 46: Eines taller de tecnologia

Cintes Mètriques.

• S´utilitzen per mesurar longituds.

46

Page 47: Eines taller de tecnologia

Nivell

• S´utilitza per mesurar visualment la

perpendicularitat i la verticalitat.

47

Page 48: Eines taller de tecnologia

Escaire d´Acer

• S´utilitza per traçar línies perpendiculars a una donada. També s´utilitza per mesurar

longituds.

48

Page 49: Eines taller de tecnologia

Regle d´Acer

• S´utilitza per traçar líneas rectes i

mesurar longituds.

49

Page 50: Eines taller de tecnologia

EINES DE PROTECCIÓ I NETEJA

• Guants.

• Ulleres.

• Escombres i Recollidors.

50

Tornar a família d´eines

Page 51: Eines taller de tecnologia

Guants

• S´utilitzen per protegir les mans.

51

Page 52: Eines taller de tecnologia

Ulleres

• S´utilitzen per protegir els ulls de

doladures.

52

Page 53: Eines taller de tecnologia

Escombres i Recollidors

• S´utilitzen diàriament per deixar net el taller

un cop l´hem fet servir.

53


Recommended