Home > Documents > PRAKTIKUM FINAL ??? 6 - izbori...2018/08/17  · B a ^ Z \ Z q P _ g l j Z e g Z b a [ h j g Z d h f...

PRAKTIKUM FINAL ??? 6 - izbori...2018/08/17  · B a ^ Z \ Z q P _ g l j Z e g Z b a [ h j g Z d h f...

Date post: 04-Jul-2020
Category:
Author: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 70 /70
Transcript
 • Сарајево, 2018. године

 • email [email protected]

  -------------------------------------------------

  -------------------------------------------------

  Овај приручник урађен је захваљујући финансијским средствима Савјета Европе. Ставови изражени у њему ни на који начин не одражавају званични став Савјета Европе.

  !

 • 4

  5

  2529

  42

  4952

  55

 • I. НАДЛЕЖНОСТ, КООРДИНАЦИЈА, НАДГЛЕДАЊЕ И РЕГУЛИСАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА ИЗБОРНИХ КОМИСИЈА

  .a

  .

 • II. ПОСТУПАК ИЗБОРА, ИМЕНОВАЊА И РАЗРЕШЕЊА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОСНОВНЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ

  2.1 Поступак јавног оглашавања упражњених позиција изборних комисија

  .

 • !!!

 • 2.2 Рад комисије за избор

  .

  2.3 Услови за именовање члана изборне комисије

  .

 • !!!

  .

 • 15

  2.4 Надлежности Централне изборне комисије БиХ у поступку именовања

  .16

  !!!

  .

 • .

  .

  .

 • Судска пракса – Обавезан мултиетничан састав изборне комисије, члан 2.14 Изборног закона БиХ.

 • Судска пракса – Примјена посљедњег пописа становништва у погледу националне структуре општине

 • III. НАДЛЕЖНОСТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

  3.1 Организација рада изборне комисије и поступак одлучивања

  .

  .....

  .

 • !!!25

  .

  3.2 Надлежности изборне комисије

  .

 • 3.3 Финансирање изборне комисије

  e o e a e o o e a aa a o o e o a.e a e o o e a e a eo o a e a o o o ea a a a o e e a a

  a a o o a o o e e o e.

  !!!

  .

  o e a o e e o a a e e e a e o oa a a a o a a a e o a .

  a o e e e a oo a e o e a.

 • Примјер финасијског плана

 • 3.4 Излагање Привремених бирачких спискова

  .

 • 3.5 Одређивање бирачких мјеста, подјела бирачких мјеста

  .

 • .

  !!!

  .

  .

 • !!!

  3.6 Именовање и обука чланова бирачких одбора

  .

  ................................... .........

  .

  .

 • .

  Партија A Партија B

  Коалиција X

  - - 1

  НК З Партија A

  Партија B 2

  Коалиција X

  НК З Партија A - - 3

  .

  .

  !!!

  39

 • .

  .

  3.7 Безбједност и примопредаја изборног материјала

  .

  !!!Осјетљиви изборни материјал:

  Остали изборни материјал:

 • .

  !!!

 • .

  .

  !!!

 • .

 • 3.8 Информисање бирача и других учесника у изборном процесу

  .

 • 3.9 Изборни посматрачи

  .

  .

 • Рад са посматрачима

 • .

  !!!

 • IV. ИЗБОРНИ ДАН

  4.1 Припреме и организација рада изборне комисије за изборни дан

  .

 • 4.2 Радње на дан избора на бирачком мјесту

 • ПРОЦЕДУРА ГЛАСАЊА – КОРАЦИ

  !!!

 • ПРОЦЕДУРЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ФИЗИЧКИ НЕСПОСОБНИХ БИРАЧА

  .

  ПРОЦЕДУРЕ ЗА РАД МОБИЛНОГ ТИМА

 • 4.3 Бројање гласачких листића на бирачком мјесту

  .

  .

 • .

 • 4.3.1. Бројање гласачких листића – први круг

  бројање гласачких листића по политичким субјектимабројање гласачких листића по кандидатима у оквиру отворене листе политичких субјеката.

  првом кругу бројања:

 • 4.3.2 Бројање гласачких листића – други круг

 • 4.4 Унос, обрада и контрола изборних резултата

  4.4.1 Организација и контрола уноса изборних резултата

  .

  .

  .

  .

 • Дужности:

  Референти за унос изборних резултата

  Администратор изборних резултата

  Контролор изборних резултата

 • !!!

  .

 • 4.4.2 Поступак по захтјеву за правилно обједињавање резултата

  Захтјев за отварање вреће и правилно обједињавање резултата

  .

  .

  !!!

 • V. ЖАЛБЕ И ПРИГОВОРИ

  5.1 Надлежности изборне комисије по приговорима и жалбама

  .

 • .

  !!!

  .

  5.2 Поступак рјешавања приговора/жалби

  I. Улагање приговора у року од 24 часа

  .

  II. Одбацује се приговор који је поднијело неовлашћено лице као и неблаговремен приговор

  .

  .

 • !!!

  Ако изборна комисија приговор не одбаци, приступа његовом рјешавању

  III. Изборна комисија може приговор да одбије као неоснован или га усвоји и изрекне мјеру или санкцију

  IV. Улагање жалбе на одлуке ОИК/ГИК у року од 48 часова

 • !!!

  5.3 Примјери из судске праксе

 • ПРИЛОЗИ

 • Извјештај о раду изборне комисије Образац – МИОРОИЈ

 • Временски план активности Општих избора 2018. у Босни и Херцеговини

 • Образац за депоновање потписа овлашћених особа

 • Табеларни приказ састава ОИК/ГИК у Босни и Херцеговини, све 143 изборне комисије према сљедећем:

 • www.izbori.ba

 • Др Суад Арнаутовић,

 • Др Ирена Хаџиабдић


Recommended